Service Level Agreement

Afspraak betekent bij iFresh afspraak en dat is een prettig gevoel wanneer uw organisatie gebruikmaakt van een bedrijfskritische FileMaker applicatie. Vanuit iFresh maken wij heldere afspraken. We stellen samen een overeenkomst op die bij uw organisatie past en waar iFresh aan kan voldoen. Denk hieraan bijvoorbeeld aan een vastgestelde reactietijd in geval van storing. Zelfs 24/7 ondersteuning behoort tot de mogelijkheden.

Test en Acceptatie

Naast de ontwikkeling en het beheer van FileMaker oplossingen biedt iFresh ook de dienst ‘Test en Acceptatie’. Het maakt niet uit of u de FileMaker applicatie zelf ontwikkelt of dat iFresh deze werkzaamheden uitvoert: een apart ‘Test en Acceptatie’-team is hoe dan ook gewenst. Het onderdeel ‘Test’ wordt door iFresh uitgevoerd. De test wordt uitgevoerd door een team van FileMaker specialisten en in het bijzonder door een FileMaker Developer die niet direct betrokken is bij de ontwikkeling. Het deel ‘Acceptatie’ wordt vaak vanuit de opdrachtgever opgepakt. Hieruit wordt bepaald of de applicatie voldoet aan de verwachtingen. Het onderdeel ‘Test en Acceptatie’ is een samenspel van testfuncties dat de kwaliteit en doorlooptijd bevordert. Vanuit iFresh nemen wij het voortouw en het geheel wordt aangestuurd door onze Projectcoördinator.

Versie beheer

Versie beheer wordt steeds belangrijker en dient intensief doorgevoerd te worden. Niet alleen FileMaker brengt jaarlijks een nieuwe versie uit; maandelijks dienen er ook essentiële updates te worden uitgevoerd. Om beschermd te blijven tegen allerlei zaken is het dan ook noodzakelijk om updates en upgrades periodiek door te laten voeren. iFresh kan hierin de rol van ondersteunende toezichthouder vervullen.